Prostata

PROSTATA

Mandens prostata er en essentiel del af hans generelle og seksulle sundhed. Prostata har 10 forskellige fysiologikse funktioner. Fordelene ved prostata massage kan være mange.


 • Fremme blodcirklation
 • Fjerne toxiner fra prostata

 • Forebygge forstørret prostata og prostata cancer

 • Mandens g-punkt, opleve et større seksuelt repetorie og prostata orgasme

 • Afhjælpe nedsat elller manglende rejsning.

 • Afhjælpe ejakulations problematiker


Mange mænd vil med alderen opleve at få en forstørret prostata og de fleste mænd vil før eller siden opleve udfordringer med rejsninger og ejaculation (når man ønsker det). De fleste af mine klienter er udredt igennem en urologisk klinik uden at det har løst deres udfordringer. Hos amoSoma forsøger at bygge bro mellem fysiologiske, emotionelle og mere holistiske opfattelse af mandens sexualitet.

Prostata Behandlinger


Enhver behandling er individuel tilrettelagt, men visse temaer er gennemgående.


ANORGASMIA

Også kaldet manglende udløsning. Dette kan skyldes forskellige traumer eller fysiologiske forandringer.

TERAPEUTISK PROSTATA MASSAGE

De fleste mænd vil få en forstørret prostata med alderen og for nogen kan det udvikle sig til prostata cancer. En forstørret prostata kan give udfordringer i forhold til vandladning og i ens sexliv. For at forebygge at din prostata bliver syg, er det vigtigt at have et aktivt sexliv, leve sundt og ind imellem få masseret sin prostata. Der findes forskellige massage hjælpemidler man kan bruge. De klienter der opsøger mig synes det er svært at komme igang på egen hånd eller har fået massage anbefalet af egen læge. Massagen afhjælper vandladningsproblemer lige efter, men det skal holdes ved lige.

MANDENS G-PUNKT

Mænd der er åbne for at prøve at udforske deres g-punkt, vil kunne opleve en kraftig sexuel respons og ejaculationsfri orgasme. Det kan kræve lidt træning.

At styrke prostata musklen ved hjælp af forskellige øvelse vil sammen med en veltrænet bækkenbund afhjælpe bedre kontrol af erektion og ejaculation. Hvis du er nysgerrig på dit g-punkt, kan jeg guide dig på vej på denne rejse. De flest emænd vil ikke fortryde at udforkse deres fulde sexuelle potentiale.

Prostata bevidsthed

Vidste du … ? ... At prostata ...


 • Har 10 fysiologiske funktioner
 • Har samme størrelse som en valnød
 • Er lavet af det samme føtale væv, der udvikler sig til livmoderen i det kvindelige foster
 • Er kendt som det mandlige g-punkt
 • I 60% af  60 årige vestlige mænd, vil få en forstørret prostata.
 • Årsager til forstørrelsen er komplekse
 • Metafysisk årsag til forstørrelsen er kontrol, stress, vrede, frygt, nederlag og sorg.
 • Den mest almindelige fysiske årsag til forstørrelsen er faldende testosteron og forhøjelse af østrogen
 • Massage gør dig ikke homoseksuel
 • Mistænkes at være forbundet med vagusnerven.
 • ved stimulation kan give potentielle fuldkropsorgasmer
 • Er påvirket af niveauet af chi i nyrerne i kinesisk medicin
 • Er forbundet med 2. (Swadhishtana) Chakra
 • Har ligheder med vores hjerters form og funktionalitetOrdet prostata stammer fra oldgræsk προστάτης (prostátēs, "en der står foran, beskytter, værge"). Oprindelsen til navnet "prostata" er ret besynderlig. Ordet er fra det græske "prostater", at stå foran. Anatomisten Herophilus kaldte det prostata, fordi den, som han så noget, står foran testiklerne.


Mandens prostata kirtel begynder typisk at forstørres, efter at han er fyldt 40 år. Ifølge statistikker er forekomsten af ​​BPH (godartet prostatahyperplasi) over 60 procent af 60 årige mænd. Ved 85 års alderen vil omkring 90 procent af mændene have tegn på BPH.


Forstørrelsen af ​​prostata kan føre til forskellige dysfunktioner. Såsom urinbesvær, erektil dysfunktion, seksuel dysfunktion, anaorgamsmia og undertiden endda prostatakræft.


Forstørrelsen af ​​prostata er forårsaget af forskellige og ofte komplekse faktorer. Livsstil, diæt, medicin, seksuel praksis, muskel spændninger, kroniske sygdomme og metafysiske grunde som vrede, sorg for at nævne nogle.

Der er et væsentligt belæg for, at bækkenbundsøvelser, livsstilsændring, aktivt sexliv og prostata massage har en positiv effekt på dysfunktionel prostata.


Mange af mine klienter har været hos flere læger og urologer uden nogen forbedring med deres prostata dysfunktioner. De føler sig ofte fortabt, og at der ikke er hjælp til at komme efter i det “medicinske system”. Min tilgang er holistisk i den forstand, at jeg kombinerer viden fra forskellige paradigmer, såsom videnskab, kinesisk medicin og tantrisk filosofi.


Jeg tilbyder en terapeutisk holistisk tilgang til prostata-heling. Ved at give terapeutisk prostata massage og prostata dearmering. Se venligst min webside for mere info og referencer www.amosoma.dk


I den nærmeste fremtid vil jeg begynde at give prostata massage kursus online.


Følg min facebook eller instagram for flere indlæg om prostata bevidsthed og helbredelse.English


Did you know… ? ... That the prostate ….


 • Serves 10 physiological functions
 • Has the size of a walnut
 • Is made from the same fetal tissue that becomes the uterus in female fetus
 • Is often referred to as the male G-spot
 • In 60 % off 60 year old western men, will have an enlarged prostate.
 • Causes of enlargement is complex
 • Metaphysical cause of enlargement is control, stress, anger, fear, defeat and grief.
 • Most common physical cause of enlargement is decreasing testosterone and elevating oestrogen
 • Massage doesn't make you gay 
 • Is suspected to be connected with the vagus nerve.
 • when stimulated can give potential full body orgasms
 • Is affected by the levels of chi in the kidneys in chinese medicine
 • Is associated with the 2nd (Swadhishtana) Chakra
 • Has similarities to the shape and functionalities of our hearts


The word prostate origins from Ancient Greek προστάτης (prostátēs, “one who stands before, protector, guardian”). The origin of the name "prostate" is quite curious. The word is from the Greek "prostates", to stand before. The anatomist Herophilus called it the prostate because, as he saw matters, it stands before the testes.


The man’s prostate gland will typically start to enlarge after he reaches 40 years of age.

According to statistics, the prevalence of BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) is approximately by age 60, over 60 percent of men will have some signs of this condition. By age 85, about 90 percent of men will have signs of BPH.


The enlargement of the prostate can lead to different dysfunctions. Such as urinary difficulties, erectile dysfunctions, sexual dysfunctions, anaorgamsmia and sometimes even prostate cancer.


The enlargement of the prostate is caused by different and often complex factors. Lifestyle, diet, medicine, sexual practice, muscular blockages, chronic diseases, and metaphysical reasons as anger, grief to name some.


There's significant proof that pelvic floor exercises, change of lifestyle, active sexlife and prostate massage has a positive effect on dysfunctional prostate condition.


Many of my clients have been to several doctors and urologists without any improvement with their prostate dysfunctions. They often feel lost and that there is no help to get in the “medical system”. My approach is holistic, in the sense that I combine knowledge from different paradigms, such as science, chinese medicine and tantric philosophy.


I offer a therapeutic holistic approach in prostate healing. By giving therapeutic prostate massages and prostate dearmouring. Please look at my webpage for more info and references www.amosoma.dk

Also in the near future I will start to give prostate massage classes online.


Follow my facebook or instagram for more posts about prostate awareness and healing.


#prostateawareness #prostatehealing #malegemspot #amosomaprostatehealing #cockyoga #prostatenlargement #prostatedearmouring #sacredsexualhealing #sexualenergymassage